həkimlər və qeyri həkimlər üçün peşəkar kurs

Kliniki Laborator 

Diaqnostika

Laboratoriya testlərinin nəticələrini düzgün təhlil etmək istəyirsiniz?

Bəs, alınan məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyi öyrənmək? 

Həmçinin xəstəni analiz verməyə düzgün qaydada hazırlamaq istəyirsiniz?

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

həkimlər və qeyri həkimlər üçün peşəkar kurs

Kliniki Laborator 

Diaqnostika

Laboratoriya testlərinin nəticələrini düzgün təhlil etmək istəyirsiniz?

Bəs, alınan məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyi öyrənmək? 

Həmçinin xəstəni analiz verməyə düzgün qaydada hazırlamaq istəyirsiniz?

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

həkimlər və qeyri həkimlər üçün peşəkar kurs

Kliniki Laborator 

Diaqnostika

Laboratoriya testlərinin nəticələrini düzgün təhlil etmək istəyirsiniz?

Bəs, alınan məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyi öyrənmək? 

Həmçinin xəstəni analiz verməyə düzgün qaydada hazırlamaq istəyirsiniz?

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

həkimlər və qeyri həkimlər üçün peşəkar kurs

Kliniki Laborator 

Diaqnostika

Laboratoriya testlərinin nəticələrini düzgün təhlil etmək istəyirsiniz?

Bəs, alınan məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyi öyrənmək? 

Həmçinin xəstəni analiz verməyə düzgün qaydada hazırlamaq istəyirsiniz?

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

nələr öyrənəcəksiniz?

Laboratoriya analizlərini düzgün təhlil etməyi.

Daxili və endokrin orqanların fəaliyyətini xarakterizə edən funksional testləri öyrənəcəksiniz.

Zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsini qiymətləndirməyi.

Covid19 pandemiyası şəraitində xəstəliyin müvafiq laborator diaqnostik dəyişikliklərini vaxtında təyin etməyi və xəstəyə düzgün istiqamət verməyi öyrənəcəksiniz.

Böyrəklərin fəaliyyətini, mədə-bağırsaq sisteminin vəziyyətini və həzm orqanlarının işini düzgün qiymətləndirməyi.

Praktiki işlərin təhlilində real təcrübə qazanacaqsınız.

nələr öyrənəcəksiniz?

Laboratoriya analizlərini düzgün təhlil etməyi.

Daxili və endokrin orqanların fəaliyyətini xarakterizə edən funksional testləri öyrənəcəksiniz.

Zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsini qiymətləndirməyi.

Covid19 pandemiyası şəraitində xəstəliyin müvafiq laborator diaqnostik dəyişikliklərini vaxtında təyin etməyi və xəstəyə düzgün istiqamət verməyi öyrənəcəksiniz.

Böyrəklərin fəaliyyətini, mədə-bağırsaq sisteminin vəziyyətini və həzm orqanlarının işini düzgün qiymətləndirməyi.

Praktiki işlərin təhlilində real təcrübə qazanacaqsınız.

nələr öyrənəcəksiniz?

Zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsini qiymətləndirməyi.

Daxili və endokrin orqanların fəaliyyətini xarakterizə edən funksional testləri öyrənəcəksiniz.

Laboratoriya analizlərini düzgün təhlil etməyi.

Covid19 pandemiyası şəraitində xəstəliyin müvafiq laborator diaqnostik dəyişikliklərini vaxtında təyin etməyi və xəstəyə düzgün istiqamət verməyi öyrənəcəksiniz.

Böyrəklərin fəaliyyətini, mədə-bağırsaq sisteminin vəziyyətini və həzm orqanlarının işini düzgün qiymətləndirməyi.

Praktiki işlərin təhlilində real təcrübə qazanacaqsınız.

 kursun təsviri

Klinik laboratoriya diaqnostikası diaqnostik tibbi ixtisasdır. Əsas vəzifəsi insan orqanizminin orqan və sistemlərinin müxtəlif toxumalarının, hüceyrələrinin kimyəvi, hüceyrə və funksional tərkibi haqqında dəqiq və obyektiv məlumat əldə etməkdir.

ANDOP-un "Klinik laborator diaqnostika" kursunu bitirdikdən sonra düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Yeni elmi biliklər və iş metodları sayəsində həmkarlarınızın yanında böyük üstünlük əldə edəcəksiniz

"Klinik laborator diaqnostika" tədris kursu 2 modullardan (8 dərs) ibarətdir. Kurs online keçirilir. Kursun sonunda əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar ANDOP tərəfindən SERTIFIKATLA qiymətləndiriləcək.

Modul 1.

Modul 2.

MODUL 1. QANIN ÜMUMI  KLINIKI MÜAYINƏSI

10 saat 

 • Dərs 1. Klinki laborator diaqnostikaya giriş.
 • Dərs 2Qırmızı qan hüceyrələri  - Eritrositlər. Eritropoez. Eritrositar indekslər. 
 • Dərs 3. Anemiya sindromu və anemiyanın laborator diaqnostik alqoritmi.
 • Dərs 4. Ağ qan hüceyrələri – Leykositlər. Leykositar düsturun təhlili. İltihab prosesi və onun laborator diaqnostik meyyarları.
 • Dərs 5. Qan lövhəcikləri - Trombositlər.  Trombopoez, hemostaz sistemi haqqında anlayış. Koaquloqramma.

MODUL 2. QANIN BIOKIMYƏVI MÜAYINƏSI

6 saat 

 • Dərs 1. Maddələr mübadiləsi – qanda zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulmalarının göstəriciləri.
 • Dərs 2Qanın qeyri zülalı azot birləşmələri.

 • Dərs 3. Endokrin sistem – hormonal tədqiqatlar.

Diqqət! Hazırda təlimdə iştirak üçün xüsusi endirim var! 

ÖDƏNIŞIN MƏBLƏĞI

400 300 AZN

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

 kursun təsviri

Klinik laboratoriya diaqnostikası diaqnostik tibbi ixtisasdır. Əsas vəzifəsi insan orqanizminin orqan və sistemlərinin müxtəlif toxumalarının, hüceyrələrinin kimyəvi, hüceyrə və funksional tərkibi haqqında dəqiq və obyektiv məlumat əldə etməkdir.

ANDOP-un "Klinik laborator diaqnostika" kursunu bitirdikdən sonra düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Yeni elmi biliklər və iş metodları sayəsində həmkarlarınızın yanında böyük üstünlük əldə edəcəksiniz

"Klinik laborator diaqnostika" tədris kursu 2 modullardan (8 dərs) ibarətdir. Kurs online keçirilir. Kursun sonunda əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar ANDOP tərəfindən SERTIFIKATLA qiymətləndiriləcək.

Modul 1.

Modul 2.

MODUL 1. QANIN ÜMUMI  KLINIKI MÜAYINƏSI

10 saat 

Dərs 1. Klinki laborator diaqnostikaya giriş.

Dərs 2Qırmızı qan hüceyrələri  - Eritrositlər. Eritropoez. Eritrositar indekslər. 

Dərs 3. Anemiya sindromu və anemiyanın laborator diaqnostik alqoritmi.

Dərs 4. Ağ qan hüceyrələri – Leykositlər. Leykositar düsturun təhlili. İltihab prosesi və onun laborator diaqnostik meyyarları.

Dərs 5. Qan lövhəcikləri - Trombositlər. Trombopoez, hemostaz sistemi haqqında anlayış. Koaquloqramma.

MODUL 2. QANIN BIOKIMYƏVI MÜAYINƏSI

6 saat 

Dərs 1. Maddələr mübadiləsi – qanda zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulmalarının göstəriciləri.

Dərs 2Qanın qeyri zülalı azot birləşmələri.

Dərs 3. Endokrin sistem – hormonal tədqiqatlar.

Diqqət! Hazırda təlimdə iştirak üçün xüsusi endirim var! 

ÖDƏNIŞIN MƏBLƏĞI

400 300 AZN

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

 kursun təsviri

Klinik laboratoriya diaqnostikası diaqnostik tibbi ixtisasdır. Əsas vəzifəsi insan orqanizminin orqan və sistemlərinin müxtəlif toxumalarının, hüceyrələrinin kimyəvi, hüceyrə və funksional tərkibi haqqında dəqiq və obyektiv məlumat əldə etməkdir.

ANDOP-un "Klinik laborator diaqnostika" kursunu bitirdikdən sonra düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Yeni elmi biliklər və iş metodları sayəsində həmkarlarınızın yanında böyük üstünlük əldə edəcəksiniz

"Klinik laborator diaqnostika" tədris kursu 2 modullardan (8 dərs) ibarətdir. Kurs online keçirilir. Kursun sonunda əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar ANDOP tərəfindən SERTIFIKATLA qiymətləndiriləcək.

Modul 1.

Modul 2.

MODUL 1. QANIN ÜMUMI  KLINIKI MÜAYINƏSI

10 saat 

 • Dərs 1. Klinki laborator diaqnostikaya giriş.
 • Dərs 2Qırmızı qan hüceyrələri  - Eritrositlər. Eritropoez. Eritrositar indekslər. 
 • Dərs 3. Anemiya sindromu və anemiyanın laborator diaqnostik alqoritmi.
 • Dərs 4. Ağ qan hüceyrələri – Leykositlər. Leykositar düsturun təhlili. İltihab prosesi və onun laborator diaqnostik meyyarları.
 • Dərs 5. Qan lövhəcikləri - Trombositlər. Trombopoez, hemostaz sistemi haqqında anlayış. Koaquloqramma.

MODUL 2. QANIN BIOKIMYƏVI MÜAYINƏSI

6 saat | 

 • Dərs 1. Maddələr mübadiləsi – qanda zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulmalarının göstəriciləri.
 • Dərs 2Qanın qeyri zülalı azot birləşmələri.

 • Dərs 3. Endokrin sistem – hormonal tədqiqatlar.

Diqqət! Hazırda təlimdə iştirak üçün xüsusi endirim var! 

ÖDƏNIŞIN MƏBLƏĞI

400 300 AZN

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

 kursun təsviri

Klinik laboratoriya diaqnostikası diaqnostik tibbi ixtisasdır. Əsas vəzifəsi insan orqanizminin orqan və sistemlərinin müxtəlif toxumalarının, hüceyrələrinin kimyəvi, hüceyrə və funksional tərkibi haqqında dəqiq və obyektiv məlumat əldə etməkdir.

ANDOP-un "Klinik laborator diaqnostika" kursunu bitirdikdən sonra düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Yeni elmi biliklər və iş metodları sayəsində həmkarlarınızın yanında böyük üstünlük əldə edəcəksiniz

"Klinik laborator diaqnostika" tədris kursu 2 modullardan (8 dərs) ibarətdir. Kurs online keçirilir. Kursun sonunda əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar ANDOP tərəfindən SERTIFIKATLA qiymətləndiriləcək.

Modul 1.

Modul 2.

MODUL 1. QANIN ÜMUMI  KLINIKI MÜAYINƏSI

10 saat

 • Dərs 1. Klinki laborator diaqnostikaya giriş.
 • Dərs 2Qırmızı qan hüceyrələri  - Eritrositlər. Eritropoez. Eritrositar indekslər. 
 • Dərs 3. Anemiya sindromu və anemiyanın laborator diaqnostik alqoritmi.
 • Dərs 4. Ağ qan hüceyrələri – Leykositlər. Leykositar düsturun təhlili. İltihab prosesi və onun laborator diaqnostik meyyarları.
 • Dərs 5. Qan lövhəcikləri - Trombositlər. Trombopoez, hemostaz sistemi haqqında anlayış. Koaquloqramma.

MODUL 2. QANIN BIOKIMYƏVI MÜAYINƏSI

6 saat 

 • Dərs 1. Maddələr mübadiləsi – qanda zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulmalarının göstəriciləri.
 • Dərs 2Qanın qeyri zülalı azot birləşmələri.

 • Dərs 3. Endokrin sistem – hormonal tədqiqatlar.

Diqqət! Hazırda təlimdə iştirak üçün xüsusi endirim var! 

ÖDƏNIŞIN MƏBLƏĞI

400 300 AZN

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

təlimçi

PhD. Dr. KÖNÜL KƏRİMOVA

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ANDOP təlimçisi

Tibb müəssisələrində, həmçinin elm və tədris sahəsində 22 ildən çox praktik təcrübəsi var. 

Elmlər namizədidir, 27 elmi işin müəllifidir. 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda "İmmunologiya" və "Kliniki biokimya" ixtisasları üzrə dərs deyir.

təlimçi

PhD. Dr. KÖNÜL KƏRİMOVA

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ANDOP təlimçisi

Tibb müəssisələrində, həmçinin elm və tədris sahəsində 22 ildən çox praktik təcrübəsi var. 

Elmlər namizədidir, 27 elmi işin müəllifidir. 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda "İmmunologiya" və "Kliniki biokimya" ixtisasları üzrə dərs deyir.

təlimçi

PhD. Dr. KÖNÜL KƏRİMOVA

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ANDOP təlimçisi

Tibb müəssisələrində, həmçinin elm və tədris sahəsində 22 ildən çox praktik təcrübəsi var. 

Elmlər namizədidir, 27 elmi işin müəllifidir. 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda "İmmunologiya" və "Kliniki biokimya" ixtisasları üzrə dərs deyir.

təlimçi

PhD. Dr. KÖNÜL KƏRİMOVA

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ANDOP təlimçisi

Tibb müəssisələrində, həmçinin elm və tədris sahəsində 22 ildən çox praktik təcrübəsi var. 

Elmlər namizədidir, 27 elmi işin müəllifidir. 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda "İmmunologiya" və "Kliniki biokimya" ixtisasları üzrə dərs deyir.

Sizi “Kliniki Laborator Diaqnostikaadlı peşəkar kursda gözləyirik.

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

Sizi “Kliniki Laborator Diaqnostikaadlı peşəkar kursda gözləyirik.

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

Sizi “Kliniki Laborator Diaqnostikaadlı peşəkar kursda gözləyirik.

Qeydiyyatdan keçin və biz sizinlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat verəсəyik!

Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın:

(+994 51) 233-25-24


Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın:

(+994 51) 233-25-24