həkimlər üçün peşəkar kurs

"KLİNİKİ LABORATOR DİAQNOSTİKA"

Laboratoriya testlərinin nəticələrini düzgün təhlil etmək istəyirsiniz? Bəs, alınan məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyi öyrənmək? Həmçinin xəstəni analiz verməyə düzgün qaydada hazırlamaq istəyirsiniz?

həkimlər üçün peşəkar kurs

"KLİNİKİ LABORATOR DİAQNOSTİKA"

Laboratoriya testlərinin nəticələrini düzgün təhlil etmək istəyirsiniz? Bəs, alınan məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyi öyrənmək?

həkimlər üçün peşəkar kurs

"KLİNİKİ LABORATOR DİAQNOSTİKA"

Laboratoriya testlərinin nəticələrini düzgün təhlil etmək istəyirsiniz? Bəs, alınan məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyi öyrənmək? Həmçinin xəstəni analiz verməyə düzgün qaydada hazırlamaq istəyirsiniz?

həkimlər üçün peşəkar kurs

"KLİNİKİ LABORATOR DİAQNOSTİKA"

Laboratoriya testlərinin nəticələrini düzgün təhlil etmək istəyirsiniz? Bəs, alınan məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyi öyrənmək? Həmçinin xəstəni analiz verməyə düzgün qaydada hazırlamaq istəyirsiniz?

KURSUN TƏSVİRİ

Klinik laboratoriya diaqnostikası diaqnostik tibbi ixtisasdır. Əsas vəzifəsi insan orqanizminin orqan və sistemlərinin müxtəlif toxumalarının, hüceyrələrinin kimyəvi, hüceyrə və funksional tərkibi haqqında dəqiq və obyektiv məlumat əldə etməkdir.

ANDOP-un "Klinik laborator diaqnostika" kursunu bitirdikdən sonra düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Yeni elmi biliklər və iş metodları sayəsində həmkarlarınızın yanında böyük üstünlük əldə edəcəksiniz.

Həkimlər üçün "Klinik laborator diaqnostika" tədris kursu həftədə 2 dəfə (çərşənbə və şənbə günləri) ZOOM meeting platformasında canlı, onlayn-dərs formatında keçiriləcək. Kursun sonunda əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar ANDOP tərəfindən SERTIFIKATLA qiymətləndiriləcək.

Diqqət! Hazırda treninqə xüsusi endirim var! 

50% ENDIRIM!

ÖDƏNIŞIN MƏBLƏĞI

400 AZN 200 AZN

Modul 1. Qanın ümumi  kliniki müayinəsi

Dərs 1. Klinki laborator diaqnostikaya giriş.

Dərs 2Qırmızı qan hüceyrələri  - Eritrositlər. Eritropoez. Eritrositar indekslər. Anemiya sindromu və anemiyanın laborator diaqnostik alqoritmi.

Dərs 3. Ağ qan hüceyrələri – Leykositlər. Leykositar düsturun təhlili. İltihab prosesi və onun laborator diaqnostik meyyarları.

Dərs 4. Qan lövhəcikləri - Trombositlər.  Trombopoez, hemostaz sistemi haqqında anlayış. Koaquloqramma.

Modul 2. Qanın biokimyəvi müayinəsi

Dərs 1. Maddələr mübadiləsi – qanda zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulmalarının göstəriciləri.

Dərs 2Daxili orqanların fəaliyyətinin qanda göstəriciləri – fermentlər və izofermentlər.

Dərs 3. Endokrin sistem – hormonal tədqiqatlar.

Dərs 4. Vitaminlər və mikroelementlər.

Modul 3. Ümumi kliniki müayinələr

Dərs 1. Sidik ifrazat sisteminin laborator diaqnostikası.

Dərs 2Həzm sisteminin faəliyyətinin laborator diaqnostikası.

Dərs 3. Təcrübi işlərin təhlili.

KURSUN TƏSVİRİ

Klinik laboratoriya diaqnostikası diaqnostik tibbi ixtisasdır. Əsas vəzifəsi insan orqanizminin orqan və sistemlərinin müxtəlif toxumalarının, hüceyrələrinin kimyəvi, hüceyrə və funksional tərkibi haqqında dəqiq və obyektiv məlumat əldə etməkdir.

ANDOP-un "Klinik laborator diaqnostika" kursunu bitirdikdən sonra düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Yeni elmi biliklər və iş metodları sayəsində həmkarlarınızın yanında böyük üstünlük əldə edəcəksiniz.

Həkimlər üçün "Klinik laborator diaqnostika" tədris kursu həftədə 2 dəfə (çərşənbə və şənbə günləri) ZOOM meeting platformasında canlı, onlayn-dərs formatında keçiriləcək. Kursun sonunda əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar ANDOP tərəfindən SERTIFIKATLA qiymətləndiriləcək.

Diqqət! Hazırda treninqə xüsusi endirim var! 

50% ENDIRIM!

ÖDƏNIŞIN MƏBLƏĞI

400 AZN 200 AZN

Modul 1. Qanın ümumi  kliniki müayinəsi

Dərs 1. Klinki laborator diaqnostikaya giriş.

Dərs 2Qırmızı qan hüceyrələri  - Eritrositlər. Eritropoez. Eritrositar indekslər. Anemiya sindromu və anemiyanın laborator diaqnostik alqoritmi.

Dərs 3. Ağ qan hüceyrələri – Leykositlər. Leykositar düsturun təhlili. İltihab prosesi və onun laborator diaqnostik meyyarları.

Dərs 4. Qan lövhəcikləri - Trombositlər.  Trombopoez, hemostaz sistemi haqqında anlayış. Koaquloqramma.

Modul 2. Qanın biokimyəvi müayinəsi

Dərs 1. Maddələr mübadiləsi – qanda zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulmalarının göstəriciləri.

Dərs 2Daxili orqanların fəaliyyətinin qanda göstəriciləri – fermentlər və izofermentlər.

Dərs 3. Endokrin sistem – hormonal tədqiqatlar.

Dərs 4. Vitaminlər və mikroelementlər.

Modul 3. Ümumi kliniki müayinələr

Dərs 1. Sidik ifrazat sisteminin laborator diaqnostikası.

Dərs 2Həzm sisteminin faəliyyətinin laborator diaqnostikası.

Dərs 3. Təcrübi işlərin təhlili.

KURSUN TƏSVİRİ

Klinik laboratoriya diaqnostikası diaqnostik tibbi ixtisasdır. Əsas vəzifəsi insan orqanizminin orqan və sistemlərinin müxtəlif toxumalarının, hüceyrələrinin kimyəvi, hüceyrə və funksional tərkibi haqqında dəqiq və obyektiv məlumat əldə etməkdir.

ANDOP-un "Klinik laborator diaqnostika" kursunu bitirdikdən sonra düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Yeni elmi biliklər və iş metodları sayəsində həmkarlarınızın yanında böyük üstünlük əldə edəcəksiniz.

Həkimlər üçün "Klinik laborator diaqnostika" tədris kursu həftədə 2 dəfə (çərşənbə və şənbə günləri) ZOOM meeting platformasında canlı, onlayn-dərs formatında keçiriləcək. Kursun sonunda əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar ANDOP tərəfindən SERTIFIKATLA qiymətləndiriləcək.

Diqqət! Hazırda treninqə xüsusi endirim var! 

50% ENDIRIM!

ÖDƏNIŞIN MƏBLƏĞI

400 AZN 200 AZN

Modul 1. Qanın ümumi  kliniki müayinəsi

Dərs 1. Klinki laborator diaqnostikaya giriş.

Dərs 2Qırmızı qan hüceyrələri  - Eritrositlər. Eritropoez. Eritrositar indekslər. Anemiya sindromu və anemiyanın laborator diaqnostik alqoritmi.

Dərs 3. Ağ qan hüceyrələri – Leykositlər. Leykositar düsturun təhlili. İltihab prosesi və onun laborator diaqnostik meyyarları.

Dərs 4. Qan lövhəcikləri - Trombositlər. Trombopoez, hemostaz sistemi haqqında anlayış. Koaquloqramma.

Modul 2. Qanın biokimyəvi müayinəsi

Dərs 1. Maddələr mübadiləsi – qanda zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulmalarının göstəriciləri.

Dərs 2Daxili orqanların fəaliyyətinin qanda göstəriciləri – fermentlər və izofermentlər.

Dərs 3. Endokrin sistem – hormonal tədqiqatlar.

Dərs 4. Vitaminlər və mikroelementlər.

Modul 3. Ümumi kliniki müayinələr

Dərs 1. Sidik ifrazat sisteminin laborator diaqnostikası.

Dərs 2Həzm sisteminin faəliyyətinin laborator diaqnostikası.

Dərs 3. Təcrübi işlərin təhlili.

KURSUN TƏSVİRİ

Klinik laboratoriya diaqnostikası diaqnostik tibbi ixtisasdır. Əsas vəzifəsi insan orqanizminin orqan və sistemlərinin müxtəlif toxumalarının, hüceyrələrinin kimyəvi, hüceyrə və funksional tərkibi haqqında dəqiq və obyektiv məlumat əldə etməkdir.

ANDOP-un "Klinik laborator diaqnostika" kursunu bitirdikdən sonra düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. Yeni elmi biliklər və iş metodları sayəsində həmkarlarınızın yanında böyük üstünlük əldə edəcəksiniz.

Həkimlər üçün "Klinik laborator diaqnostika" tədris kursu həftədə 2 dəfə (çərşənbə və şənbə günləri) ZOOM meeting platformasında canlı, onlayn-dərs formatında keçiriləcək. Kursun sonunda əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar ANDOP tərəfindən SERTIFIKATLA qiymətləndiriləcək.

Diqqət! Hazırda treninqə xüsusi endirim var! 

50% ENDIRIM!

ÖDƏNIŞIN MƏBLƏĞI

400 AZN 200 AZN

Modul 1. Qanın ümumi  kliniki müayinəsi

Dərs 1. Klinki laborator diaqnostikaya giriş.

Dərs 2Qırmızı qan hüceyrələri  - Eritrositlər. Eritropoez. Eritrositar indekslər. Anemiya sindromu və anemiyanın laborator diaqnostik alqoritmi.

Dərs 3. Ağ qan hüceyrələri – Leykositlər. Leykositar düsturun təhlili. İltihab prosesi və onun laborator diaqnostik meyyarları.

Dərs 4. Qan lövhəcikləri - Trombositlər. Trombopoez, hemostaz sistemi haqqında anlayış. Koaquloqramma.

Modul 2. Qanın biokimyəvi müayinəsi

Dərs 1. Maddələr mübadiləsi – qanda zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulmalarının göstəriciləri.

Dərs 2Daxili orqanların fəaliyyətinin qanda göstəriciləri – fermentlər və izofermentlər.

Dərs 3. Endokrin sistem – hormonal tədqiqatlar.

Dərs 4. Vitaminlər və mikroelementlər.

Modul 3. Ümumi kliniki müayinələr

Dərs 1. Sidik ifrazat sisteminin laborator diaqnostikası.

Dərs 2Həzm sisteminin faəliyyətinin laborator diaqnostikası.

Dərs 3. Təcrübi işlərin təhlili.

KURSDA NƏ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ?

Laboratoriya analizlərini düzgün təhlil etməyi.

Zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsini qiymətləndirməyi.

Böyrəklərin fəaliyyətini, mədə-bağırsaq sisteminin vəziyyətini və həzm orqanlarının işini düzgün qiymətləndirməyi.

Daxili və endokrin orqanların fəaliyyətini xarakterizə edən funksional testləri öyrənəcəksiniz.

Covid19 pandemiyası şəraitində xəstəliyin müvafiq laborator diaqnostik dəyişikliklərini vaxtında təyin etməyi və xəstəyə düzgün istiqamət verməyi öyrənəcəksiniz.

Praktiki işlərin təhlilində real təcrübə qazanacaqsınız.

Kursu bitirdikdə sertifikat qazanacaqsınız.

KURSDA NƏ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ?

Laboratoriya analizlərini düzgün təhlil etməyi.

Zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsini qiymətləndirməyi.

Böyrəklərin fəaliyyətini, mədə-bağırsaq sisteminin vəziyyətini və həzm orqanlarının işini düzgün qiymətləndirməyi.

Daxili və endokrin orqanların fəaliyyətini xarakterizə edən funksional testləri öyrənəcəksiniz.

Covid19 pandemiyası şəraitində xəstəliyin müvafiq laborator diaqnostik dəyişikliklərini vaxtında təyin etməyi və xəstəyə düzgün istiqamət verməyi öyrənəcəksiniz

Praktiki işlərin təhlilində real təcrübə qazanacaqsınız.

Kursu bitirdikdə sertifikat qazanacaqsınız.

KURSDA NƏ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ?

Laboratoriya analizlərini düzgün təhlil etməyi.

Zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsini qiymətləndirməyi.

Böyrəklərin fəaliyyətini, mədə-bağırsaq sisteminin vəziyyətini və həzm orqanlarının işini düzgün qiymətləndirməyi.

Daxili və endokrin orqanların fəaliyyətini xarakterizə edən funksional testləri öyrənəcəksiniz.

Covid19 pandemiyası şəraitində xəstəliyin müvafiq laborator diaqnostik dəyişikliklərini vaxtında təyin etməyi və xəstəyə düzgün istiqamət verməyi öyrənəcəksiniz.

Praktiki işlərin təhlilində real təcrübə qazanacaqsınız.

Kursu bitirdikdə sertifikat qazanacaqsınız.

KURSDA NƏ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ?

Laboratoriya analizlərini düzgün təhlil etməyi.

Zülal, yağ və karbohidrat mübadiləsini qiymətləndirməyi.

Böyrəklərin fəaliyyətini, mədə-bağırsaq sisteminin vəziyyətini və həzm orqanlarının işini düzgün qiymətləndirməyi.

Daxili və endokrin orqanların fəaliyyətini xarakterizə edən funksional testləri öyrənəcəksiniz.

Covid19 pandemiyası şəraitində xəstəliyin müvafiq laborator diaqnostik dəyişikliklərini vaxtında təyin etməyi və xəstəyə düzgün istiqamət verməyi öyrənəcəksiniz

Praktiki işlərin təhlilində real təcrübə qazanacaqsınız.

Kursu bitirdikdə sertifikat qazanacaqsınız.

KURSUN MÜƏLLİFİ VƏ TƏLİİSİ

PhD. Dr. KÖNÜL KƏRİMOVA

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ANDOP təlimçisi

Tibb müəssisələrində, həmçinin elm və tədris sahəsində 22 ildən çox praktik təcrübəsi var. Elmlər namizədidir, 27 elmi işin müəllifidir. 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda "İmmunologiya" və "Kliniki biokimya" ixtisasları üzrə dərs deyir.

KURSUN MÜƏLLİFİ VƏ TƏLİİSİ

PhD. Dr. KÖNÜL KƏRİMOVA

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ANDOP təlimçisi

Tibb müəssisələrində, həmçinin elm və tədris sahəsində 22 ildən çox praktik təcrübəsi var. Elmlər namizədidir, 27 elmi işin müəllifidir. 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda "İmmunologiya" və "Kliniki biokimya" ixtisasları üzrə dərs deyir.

KURSUN MÜƏLLİFİ VƏ TƏLİİSİ

PhD. Dr. KÖNÜL KƏRİMOVA

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ANDOP təlimçisi

Tibb müəssisələrində, həmçinin elm və tədris sahəsində 22 ildən çox praktik təcrübəsi var. Elmlər namizədidir, 27 elmi işin müəllifidir. 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda "İmmunologiya" və "Kliniki biokimya" ixtisasları üzrə dərs deyir.

KURSUN MÜƏLLİFİ VƏ TƏLİİSİ

PhD. Dr. KÖNÜL KƏRİMOVA

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ANDOP təlimçisi

Tibb müəssisələrində, həmçinin elm və tədris sahəsində 22 ildən çox praktik təcrübəsi var. Elmlər namizədidir, 27 elmi işin müəllifidir. 

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda "İmmunologiya" və "Kliniki biokimya" ixtisasları üzrə dərs deyir.

Sizi həkimlər üçün keçiriləcək "Klinik laborator diaqnostika" adlı peşəkar kursda gözləyirik.

Sizi həkimlər üçün keçiriləcək "Klinik laborator diaqnostika" adlı peşəkar kursda gözləyirik.

Sizi həkimlər üçün keçiriləcək "Klinik laborator diaqnostika" adlı peşəkar kursda gözləyirik.

Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın:

(+994 50)  661-09-33

Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın:

(+994 50)  661-09-33

Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın:

(+994 50)  661-09-33